Prostredníctvom komunitného plánovania sociálnych služieb plánujeme na úrovni mesta sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta. Na tejto webovej stránke prinášame prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní.


Aktuality

27. júla 2022

Vyhodnotili sme činnosť v sociálnej oblasti za rok 2021

V mesiacoch máj – júl 2022 Mesto Trnava v spolupráci s aktívnymi partnermi mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb a...
čítaj viac
21. júla 2022

Populácia starne aj v Trnave. Mesto tento problém rieši v predstihu, pre seniorov chce postaviť nové zariadenie sociálnych služieb

Slovensko patrí k najstarším krajinám v Európe. Trend starnutia populácie je nezvratný, pokračovať bude aj v najbližších desaťročiach. Zmierniť by...
čítaj viac
3. júna 2022

Online katalóg sociálnych podnikov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky práve spustila online katalóg sociálnych podnikov....
čítaj viac
3. júna 2022

Rodinná poradňa v Trnave

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak oficiálne otvoril Rodinnú poradňu v Trnave. Je to jedna z piatich rodinných...
čítaj viac
17. mája 2022

Ste osamelo žijúca matka alebo otec a potrebujete pomoc?

Tradičný model rodiny býva často zmenený tak, že dieťa nevychovávajú obaja rodičia. Príčiny môžu byť rozmanité. Dôsledky však tiež. Na...
čítaj viac
29. apríla 2022

Výzva č. 1/2022 na predloženie žiadosti o finančný príspevok na rok 2023

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na rok 2023 formou projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení...
čítaj viac
4. marca 2022

Schválili sme plán aktivít v sociálnej oblasti na rok 2022

Mesto Trnava a partneri mesta zo sociálnej oblasti schválili akčný plán na rok 2022. Plán aktivít ponúka pohľad na zámery...
čítaj viac
1. marca 2022

Kvetinová výzva – potešte na MDŽ dámy zo Zariadenia pre seniorov v Trnave kvetmi

Aktuálne obdobie je mimoriadne náročné, ale napriek tomu, prinieslo aj množstvo prejavov spolupatričnosti a láskavosti a umožnilo tiež vzniknúť mnohým dobrovoľníckym...
čítaj viac
1. marca 2022

Ako môžeme v Trnave pomôcť ľuďom z Ukrajiny

Aktuálne udalosti na Ukrajine nenechali nikoho chladným. Slovensko nie je súčasťou vojenského konfliktu a ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a...
čítaj viac