Prostredníctvom komunitného plánovania sociálnych služieb plánujeme na úrovni mesta sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta. Na tejto webovej stránke prinášame prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní.


Aktuality

17. mája 2022

Ste osamelo žijúca matka alebo otec a potrebujete pomoc?

Tradičný model rodiny býva často zmenený tak, že dieťa nevychovávajú obaja rodičia. Príčiny môžu byť rozmanité. Dôsledky však tiež. Na...
čítaj viac
29. apríla 2022

Výzva č. 1/2022 na predloženie žiadosti o finančný príspevok na rok 2023

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na rok 2023 formou projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení...
čítaj viac
21. apríla 2022

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: referent/referentka referátu sociálnej pomoci občanom

https://www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-obsadenie-pracovneho-miesta-referentka-referatu-socialnej-pomoci-obcanom-1
čítaj viac
4. marca 2022

Schválili sme plán aktivít v sociálnej oblasti na rok 2022

Mesto Trnava a partneri mesta zo sociálnej oblasti schválili akčný plán na rok 2022. Plán aktivít ponúka pohľad na zámery...
čítaj viac
1. marca 2022

Kvetinová výzva – potešte na MDŽ dámy zo Zariadenia pre seniorov v Trnave kvetmi

Aktuálne obdobie je mimoriadne náročné, ale napriek tomu, prinieslo aj množstvo prejavov spolupatričnosti a láskavosti a umožnilo tiež vzniknúť mnohým dobrovoľníckym...
čítaj viac
1. marca 2022

Ako môžeme v Trnave pomôcť ľuďom z Ukrajiny

Aktuálne udalosti na Ukrajine nenechali nikoho chladným. Slovensko nie je súčasťou vojenského konfliktu a ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a...
čítaj viac
1. marca 2022

Ukrajina: Informácie pre našich občanov na Ukrajine, pre prichádzajúcich Ukrajincov a o možnostiach pomoci Ukrajine

Všetkým našim občanom odporúčame opustiť územie Ukrajiny Sledujte miestne štátne médiá a orgány. Počúvajte vyjadrenia najvyšších predstaviteľov Ukrajiny a riaďte sa...
čítaj viac
16. februára 2022

Distribúcia dotazníka o energiách pre MPSVR SR

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa pripravuje návrh intervenčnej logiky ako postupovať pri kompenzácii vysokých cien energií, sumarizujú rezorty potrebné informácie...
čítaj viac
15. februára 2022

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: referent/ka terénnej sociálnej práce

Mesto, Trnava,  Mestský úrad v Trnave,  Trhová 3, Trnava vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie pracovného miesta: referent/ka referátu terénnej sociálnej práce na odbore...
čítaj viac
3. februára 2022

Právna klinika pokračuje v činnosti od 14. februára

Všetci tí, ktorí majú záujem využiť činnosť Právnej kliniky Mesta Trnavy budú môcť tak urobiť od polovice februára.Aj v letnom...
čítaj viac