Evanjelický Diakónický Domov dôchodcov a sociálnych služieb

Adresa Kalinčiakova 45, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny
Telefón 033/5545208
Email patricia.hanzelova@gmail.com
Webová stránka www.diakoniatrnava.sk
Poskytovateľ služby Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave
IČO 37845420
Právna forma Cirkevná organizácia
Forma sociálnej služby pobytová ročná
Kapacita 40
Cieľová skupina seniori odkázaní na pomoc iných fyzických osôb, kotrých stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo seniori, ktorí potrebujú sociálnu službu z iných vážnych dôvodov
Poplatok za služby
Popis služby