Stacionár NÁŠ DOM n.o.

Adresa Ludvika van Beethovena 20, 91708 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok až piatok v čase od 6.45 h do 15.15 h
Telefón 033/5353947 - 8
0905/352 551
Email nasdom@atlas.sk
Webová stránka pripravuje sa
Poskytovateľ služby Stacionár NÁŠ DOM n.o.
IČO 36084255
Právna forma Nezisková organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 16
Cieľová skupina plnoleté osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, (najmä s mentálnym postihnutím) odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Poplatok za služby 6,00 Eur denne
Popis služby

V dennom stacionári NÁŠ DOM sú poskytované sociálne služby dospelým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (najmä s mentálnym a kombinovaným postihnutím) formou pracovnej rehabilitácie (príprava na prácu) a opatrovateľská starostlivosť (stravovanie a zaopatrenie). V zariadení je zabezpečovaná pracovná terapia zameraná na rozvoj jemnej motoriky, ktorá sa realizuje prostredníctvom nácviku zručností pri zhotovovaní výrobkov darčekového typu z prírodného a technického materiálu. Pracovná terapia sa strieda s pohybovými a relaxačno-rehabilitačnými činnosťami.
Naším cieľom je príprava klientov na samostatný život pod dohľadom a za pomoci zamestnancov: upratovanie stacionára, práce v záhrade, nakupovanie, pomoc v kuchyni, stolovanie, opakovanie základného trívia (písanie, čítanie, počítanie).