Denný stacionár COMITAS

Adresa Ulica Ludvika van Beethovena 5650/20, 91708 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok až piatok od 7.30 – do 15.30 hod.
Telefón
Email oziskierka@gmail.com
Webová stránka www.iskierka.sk
Poskytovateľ služby Občianske združenie ISKIERKA
IČO 36086762
Právna forma občiankse združenie
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 25
Cieľová skupina Mladí ľudia s viacnásobným postihnutím
Poplatok za služby cenník je zverejnený na webovej stránke poskytovateľa
Popis služby

V Dennom stacionári COMITAS poskytujeme sociálne služby pre klientov s viacnásobným zdravotným postihnutím. Cieľom sociálnej služby je zabezpečiť užívateľom praktickú bio-psycho-spirituálnu pomoc pre zotrvanie v prirodzenom prostredí. Denný stacionár je ambulantná služba, ktorá je poskytovaná osobám, ktoré majú zníženú sebestačnosť a potrebujú pomoc druhej osoby, či už z dôvodu veku, zdravotného či telesného postihnutia. Napriek tomu však i naďalej zostávajú doma vo svojom prirodzenom prostredí. Pomáhame zdravotne znevýhodneným mladým ľuďom zaradiť sa do bežného života, zmysluplne tráviť svoj voľný čas, získavať základné zručnosti a sociálne schopnosti

Služby poskytované v DS COMITAS: denný pobyt, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, rozvoj pracovných zručností, aromaterapia, bazálna stimulácia, biblioterapia, pobyt v bazéne. Priestory Denného stacionára COMITAS sú bezbariérové, v areáli zariadenia sa nachádza Zelený dvor, ktorý poskytuje klientom priestor na relaxáciu a oddych.