Charitatívna služba v rodinách - opatrovateľská služba

Adresa Hlavná 43, 917 01 Trnava
Prevádzkové hodiny PO – PI 8:00 – 16:00 hod.
Telefón
Email chsvr@charitatt.sk
Webová stránka
Poskytovateľ služby Trnavská arcidiecézna charita
IČO 35602619
Právna forma Cirkevná organizácia
Forma sociálnej služby terénna
Kapacita neurčená
Cieľová skupina Fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a sociálnych aktivitách.
Poplatok za služby s odkázanosťou na opatrovateľskú službu: 3,20 €/hod.
bez odkázanosti na opatrovateľskú službu: 5,20 €/hod.
Popis služby

Opatrovateľskú službu zabezpečujeme v domácom prostredí klienta pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách v rozsahu podľa Zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. Cieľom je zachovanie sociálnych väzieb v rodine a komunite, aby klient mal možnosť zostať vo svojom prirodzenom prostredí.