Katolícka jednota Slovenska - opatrovateľská služba

Adresa
Prevádzkové hodiny
Telefón 033/5515058
Email kjstt@stonline.sk
Webová stránka
Poskytovateľ služby Katolícka jednota Slovenska, Oblastné centrum Trnava
IČO 00699349
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Forma sociálnej služby
Kapacita
Cieľová skupina plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Poplatok za služby
Popis služby