Seniorka, n.o. - opatrovateľská služba

Adresa Nám. SNP č.35/48, 960 01 Zvolen Pobočka Trnava: Paulínská 20 , Trnava, 917 01
Prevádzkové hodiny 7:30-15:00
Telefón 0911/207 497
Email trnava@seniorka.sk
Webová stránka www.seniorka.sk
Poskytovateľ služby Seniorka n.o.
IČO 45735603
Právna forma Nezisková organizácia
Forma sociálnej služby terénna
Kapacita
Cieľová skupina plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb, (seniori, zdravotne, fyzicky a sociálne znevýhodnení klienti a ich rodiny)
Poplatok za služby 2,90 eur za hodinu opatrovania
Popis služby

Pomáhame klientom pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľuďmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň života. Klientom poskytujeme:
  • odbornú opateru, pomoc a starostlivosť bez nutnosti opustiť rodinné prostredie,
  • pomoc pre skvalitnenie života bez pocitu osamelosti, s primeranou mobilizáciou ich schopností,
  • psychickú podporu, pocit istoty a intimitu, slušnosť a solídne jednanie,

    Rodinám poskytujeme:
  • uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu ich opatrovaného člena,
  • posilnenie spolupatričnosti rodiny, s možnosťou prežívať bežný život i rodinné, spoločenské udalosti spolu s opatrovaným členom,
  • spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je dobre postarané,
  • úsporu oproti nákladom na ústavnú starostlivosť pre ich blízkeho.