Sýkorka, n.o. - opatrovateľská služba

Adresa L. Novomeského 267, 911 08 Trenčín
Prevádzkové hodiny 7:30-15:00
Telefón 0911/207 497
Email trnava@seniorka.sk
Webová stránka www.sykorka.sk
Poskytovateľ služby Sýkorka n.o. 2671/3
IČO 45747296
Právna forma
Forma sociálnej služby
Kapacita
Cieľová skupina plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb, (seniori, zdravotne, fyzicky a sociálne znevýhodnení klienti a ich rodiny)
Poplatok za služby 2,90 eur za hodinu opatrovania
Popis služby

Pomáhame klientom pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľuďmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň života. Klientom poskytujeme:
  • odbornú opateru, pomoc a starostlivosť bez nutnosti opustiť rodinné prostredie,
  • pomoc pre skvalitnenie života bez pocitu osamelosti, s primeranou mobilizáciou ich schopností,
  • psychickú podporu, pocit istoty a intimitu, slušnosť a solídne jednanie,

    Rodinám poskytujeme:
  • uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu ich opatrovaného člena,
  • posilnenie spolupatričnosti rodiny, s možnosťou prežívať bežný život i rodinné, spoločenské udalosti spolu s opatrovaným členom,
  • spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je dobre postarané,
  • úsporu oproti nákladom na ústavnú starostlivosť pre ich blízkeho.