Poradensko – rehabilitačné služby pre sluchovo postihnutých

Adresa Novosadská 4, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok – štvrtok 08:00 – 15:00
Piatok: 08:00 – 12:00
Telefón 0917648731
Email poradenstvo.trnava@zoznam.sk
Webová stránka
Poskytovateľ služby Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja
IČO 42293022
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Forma sociálnej služby ambulantná terénna
Kapacita
Cieľová skupina fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (sluchovo postihnutým, rodinám so sluchovo postihnutým členom)
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Poradensko - rehabilitačné centrum poskytuje bezplatné služby pre obyvateľov, ktorí potrebujú špeciálnu pomoc z dôvodu svojho zdravotného znevýhodnenia. V centre sú poskytované nasledujúce služby:
  • sprostredkovanie komunikácie – artikulačné tlmočenie,
  • základné a špecializované sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok a pomoc pri vybavovaní kompenzačných pomôcok