Mesto Trnava - bytový referát

Adresa Trhová 3, Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00
Štvrtok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
Piatok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00
Telefón 033/32 36 171
Email os@trnava.sk
Webová stránka www.trnava.sk
Poskytovateľ služby Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave
IČO 313 114
Právna forma obec
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita nie je určená
Cieľová skupina jednotlivci, rodiny s deťmi, seniori, osamelé rodičia s deťmi
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Bytový referát Mestského úradu v Trnave poskytuje občanom poradenstvo k bytovej problematike a administratívne zabezpečuje agendu prideľovania mestských nájomných bytov. V rámci referátu sú riešené žiadosti o pridelenie mestských nájomných bytov vybudovaných s finančnou podporou Štátneho fondu rozvoja bývania, nájomných bytov pre seniorov, bytov pre sociálne znevýhodnené skupiny občanov, služobných bytov a ostatných nájomných bytov, ako aj žiadosti o obytné miestnosti v mestskej ubytovni (Coburgova č.27).