KRUH n.o. - sociálne poradenstvo

Adresa Ružindolská 16, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelo - piatok v čase od 8.00 h do 14.30 h
Telefón 033/5511955
Email kruh@kruhno.sk
Webová stránka www.kruhno.sk
Poskytovateľ služby KRUH n.o.
IČO 37986520
Právna forma Nezisková organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 4 - 5 klientov
Cieľová skupina osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania s nepriaznivým zdravotným stavom
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Vykonávanie sociálnej prevencie formou vyhľadávacej činnosti a rehabilitačnej činnosti, poskytovanie sociálneho poradenstva podľa zákona č. 448/ 2008 o sociálnych službách občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom v Centre psychosociálnej rehabilitácie.