Trnavská arcidiecézna charita - špecializované sociálne poradenstvo

Adresa Hlavná 43, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok - Štvrtok 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Piatok - administratívny deň
Telefón 948 091 011
Email sona.pobiecka@charitatt.sk
Webová stránka www.charitatt.sk
Poskytovateľ služby Trnavská arcidiecézna charita
IČO 35602619
Právna forma Cirkevná organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná terénna
Kapacita
Cieľová skupina jednotlivci a rodiny v hmotnej núdzi, v nepriaznivej životnej situácii, ktorým hrozí strata trvalého bývania, bezdomovectvo, ľudia bez domova a osoby a rodiny bez stáleho trvalého bydliska
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

V poradenskom procese sa zameriavame na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a následne poskytujeme konkrétnu odbornú pomoc. Klienta sprevádzame, povzbudzujeme, vytvárame priestor, aby sa mohol vyrozprávať, zbaviť nahromadených pocitov neistoty, napätia, strachu, úzkosti, umožňujeme hovoriť o ťažkostiach a problémov bez obáv z ignorovania a nepochopenia. Poskytujeme informácie o možnostiach riešenia problémov, spoločne s klientom hľadáme najvhodnejšie riešenie ťažkých životných situácií, motivujeme k životným zmenám, sprostredkúvame ďalšiu odbornú pomoc.