Trnavská arcidiecézna charita - streetwork / terénna sociálna služba

Adresa Hlavná 43, 917 01 Trnava
Prevádzkové hodiny 2 – 3 krát týždenne v čase od 17:00 – 20:00 hod. alebo podľa potreby
Telefón 940 601 716
Email maria.altoffova@charitatt.sk
Webová stránka www.charitatt.sk
Poskytovateľ služby Trnavská arcidiecézna charita
IČO 35602619
Právna forma Cirkevná organizácia
Forma sociálnej služby
Kapacita neurčená
Cieľová skupina fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii - ľudia bez domova
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Terénni pracovníci prichádzajú do prirodzeného prostredia klientov a poskytujú sociálne služby priamo v teréne, podľa situácie a potreby človeka na ulici. Pracujú s klientom „tam, kde sa práve nachádza“, a to nielen z hľadiska priestoru, ale aj z hľadiska štádia, situácie alebo rozpoloženia klienta. Cieľom sociálnej služby je prelomiť bariéry a odpor u klienta, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia situácie a motivácia klienta k návšteve dostupných sociálnych služieb. Súčasťou streetworku je poskytovanie sociálneho poradenstva, neinvazívne ošetrovanie, výdaj základných potravín, krízová intervencia a distribúcia klienta smerom k ďalším službám.