Centrum včasnej intervencie Trnava

Adresa Mozartova 10, Trnava - budova bývalej ZŠ, vchod zboku
Prevádzkové hodiny Pondelok - piatok, v čase od 8.00 h do 18.00 h, potrebné je vopred sa objednať
Telefón 915979488
Email trnava@centravi.sk
Webová stránka www.cvitrnava.sk
Poskytovateľ služby Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.
IČO 51258765
Právna forma Nezisková organizácia
Forma sociálnej služby
Kapacita neurčená
Cieľová skupina Rodiny s deťmi vo veku od narodenia do 7 rokov so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým vývinom
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Včasná intervencia je zameraná na odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku od narodenia do 7 rokov. Podporu poskytujeme celej rodine, zameriavame sa na posilnenie rodičov, aby našli v sebe silu zvládnuť situáciu. Navštevujeme rodiny v ich domácom prostredí, ktoré je pre dieťa prirodzené.