Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - Detské jasle Tulipán

Adresa Markovičova 44, 91702 Trnava
Prevádzkové hodiny
Telefón 0908/619619
Email info@jasletulipan.sk
Webová stránka www.jasletulipan.sk
Poskytovateľ služby VIDÍM SRDCOM, o.z.
IČO 42286182
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 22
Cieľová skupina deti do troch rokov veku
Poplatok za služby
Popis služby