Detské COOL centrum, s.r.o.

Adresa A.Sládkoviča 2, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok - piatok v čase od 7.00 – 17.00 h
Telefón 0908/531106
Email coolcentrumtt@gmail.com
Webová stránka www.detskecoolcentrum.sk
Poskytovateľ služby Detské COOL centrum, s.r.o.
IČO 50470761
Právna forma Spol. s r. o.
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 10
Cieľová skupina deti do troch rokov veku
Poplatok za služby 360 €
Popis služby

Zariadenie zabezpečuje starostlivosť o deti do troch rokov veku, socializáciu v kolektíve, adaptáciu v kolektíve, odúčanie od plienok, prikrmovanie detí, učenie samostatnosti, pomoc pri obliekaní, návštevy kultúrnych podujatí – galéria, knižnica, hudobné oddelenie.