Detské opatrovateľské centrum s.r.o.

Adresa Detské opatrovateľské centrum s.r.o.
Prevádzkové hodiny
Telefón 0917/105056
Email gavenciakova@sovtt.sk
Webová stránka
Poskytovateľ služby Detské opatrovateľské centrum s.r.o.
IČO 46414495
Právna forma Spol. s r. o.
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 15
Cieľová skupina deti do troch rokov veku
Poplatok za služby
Popis služby