Detské centrum - jasle Sovička

Adresa Ľudová 10, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok – piatok - 6:30 – 17:00
Telefón 0948/164824
Email jasle@dcsovicka.sk
Webová stránka www.dcsovicka.sk
Poskytovateľ služby Ing. Ivana Karelová
IČO 30 755 875
Právna forma FO
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 25
Cieľová skupina deti do troch rokov veku
Poplatok za služby informácie u poskytovateľa služby
Popis služby

Detské centrum – jasle Sovička sú súkromné zariadenie rodinného charakteru poskytujúce kvalitné opatrovateľské služby inšpirované Montessori pedagogikou. Na Vaše dieťatko tak prihliadame ako na jedinečnú bytosť, ktorá potrebuje láskyplný záujem, dostatok náklonnosti, veľa kvalitných podnetov týkajúcich sa každodenného života prostredníctvom zmyslov a hier, v súlade s jeho fyzickými, duševnými a zdravotnými potrebami.