Detské centrum Jolie

Adresa Pekárska 12, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny
Telefón 0902/701374
Email mony.vaskova@gmail.com
Webová stránka
Poskytovateľ služby Svrčková Monika
IČO
Právna forma FO
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 15
Cieľová skupina deti do troch rokov veku
Poplatok za služby
Popis služby