Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - Jolie

Adresa Pekárska 14, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny
Telefón 0949/117932
Email katka.lamosova@gmail.com
Webová stránka
Poskytovateľ služby Lamošová Katarína
IČO
Právna forma FO
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 13
Cieľová skupina deti do troch rokov veku
Poplatok za služby
Popis služby