Sociálne služby pre nevidiacich a slabozrakých

Adresa Trhová 2, 917 01 Trnava
Prevádzkové hodiny pondelok 8:00-16:00
utorok až štvrtok: 8:00-15:00
piatok do 14:00
poznámka: treba sa objednať
Telefón 033/ 5512 706
911 496 639
Email unss.trnava@unss.sk
Webová stránka www.trnava.unss.sk
Poskytovateľ služby Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Trnava
IČO 683876
Právna forma občianske združenie
Forma sociálnej služby
Kapacita neobmedzená
Cieľová skupina osoby so zdravotným znevýhodnením (nevidiaci a slabozrakí) z Trnavského kraja
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Trnava poskytuje klientom sociálne poradenstvo, a to: sociálno-právne poradenstvo, poradenstvo pri výbere kompenzačných a optických pomôcok, pre sociálne prostredie, pre úpravu fyzického prostredia, pre rodičov detí so zrakovým postihnutím a pod.

V centre je zároveň poskytovaná sociálna rehabilitácia - priestorová orientácia a samostatný pohyb, sebaobsluha, nácvik práce s kompenzačnými a optickými pomôckami, komunikácia, nácvik práce s technicky náročnými pomôckami a pod. V prípade potreby sú poskytované aj služby predčítanie a sprievod.
Každoročne organizujeme pobyt pre našich klientov zameraný na vybraný druh problémových oblastí zrakovo postihnutých osôb. Poskytujeme vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť a organizujeme verejnú zbierku Biela pastelka na pomoc nevidiacim.