Združenie STORM – program KROK VPRED

Adresa Sídlo: Nedbalova 17, Nitra, Pobočka: K. Čulena 12, Trnava
Prevádzkové hodiny Poradenstvo podľa individuálnej dohody (on-line, telefonicky, individuálne stretnutia)
Terénna služba podľa interných pravidiel združenia, po dohode s klientmi.
Telefón 0905 943 229 (pracovné dni od 8:00 – 17:00)
Terénny mobil 0910 601 202 (stredu, štvrtok od 17:30 – 20:30)
Email zdruzenie.storm@gmail.com
Webová stránka www.zdruzeniestorm.sk , www.e-poradna.sk
Poskytovateľ služby Združenie STORM
IČO 37868314
Právna forma občianske združenie
Forma sociálnej služby terénna
Kapacita neurčená
Cieľová skupina Užívatelia nealkoholových drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodinní príslušníci a osoby blízke rizikovým klientom, odborná i neodborná verejnosť, ktorá sa chce o problematike dozvedieť viacej
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Terénna služba je určená rizikovým skupinám obyvateľstva, ktorí chcú stabilizovať a/alebo zlepšiť svoju súčasnú situáciu. Naše služby poskytujeme na základe nízkoprahovej filozofie v prirodzenom prostredí klientov, bezplatne a so zachovaním anonymity klienta (bez povinnosti preukázať doklad o totožnosti). Zároveň využívame prístup Harm Reduction (znižovanie rizík), ktorý je založený na tom, že každá riziková činnosť sa dá robiť s menšími škodami pre klienta ale aj jeho okolie (právne, sociálne, zdravotné oblasti.) Na základe tohto klientom distribuujeme sterilný zdravotnícky a hygienický materiál, ktorý znižuje riziká pri užívaní drog a pri práci v sex-biznise. Prostredníctvom sociálneho poradenstva klientov aktívne motivujeme k zmene rizikového správania. Individuálne poradenstvo je určené prioritne blízkym našich klientov (napr. experimentujúce dieťa s drogami, partner/ka zneužívajúca drogy a pod.), ale aj pre širokú verejnosť. Zároveň nás môžu obyvatelia mesta kontaktovať pri nájdení voľne pohodenej injekčnej striekačky, ktorú bezpečne zlikvidujeme.