ADOS Charitas - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Adresa Hlavná 43, 917 01 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00 hod
Telefón 910 788 026
Email renata.holkovicova@charitatt.sk
Webová stránka www.charitatt.sk
Poskytovateľ služby Trnavská arcidiecézna charita
IČO 35602619
Právna forma Cirkevná organizácia
Forma sociálnej služby terénna
Kapacita 5 zdravotných sestier
Cieľová skupina Pacienti, ktorých zdravotný stav vyžaduje odborné ošetrovanie v domácom prostredí, keď z rôznych dôvodov nemôžu navštevovať svojho ošetrujúceho lekára.
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Poskytovanie ošetrovateľskej (zdravotnej) starostlivosti klientom v domácom prostredí na odporučenie ošetrujúceho lekára.