Sieť pomoci - poskytovanie základnej materiálnej a potravinovej pomoci ľuďom v núdzi

Adresa Hlavná 43, 917 01 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00 hod
Telefón 948 634 320
Email pomoc@charitatt.sk
Webová stránka www.charitatt.sk
Poskytovateľ služby Trnavská arcidiecézna charita
IČO 35602619
Právna forma Cirkevná organizácia
Forma sociálnej služby
Kapacita neurčená
Cieľová skupina Jednotlivci a rodiny v kríze, v hmotnej núdzi Darci - jednotlivci a rodiny, ktorí majú možnosti pomôcť ľuďom v núdzi
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Spájame ľudí, ktorí potrebujú pomoc, s ľuďmi, ktorí dokážu pomôcť. Prostredníctvom „príhovorcov“ (susedov, učiteľov, kňazov, sociálnych pracovníkov z iných organizácií, lekárov a iných), ktorí nás kontaktujú so žiadosťou o pomoc pre človeka, rodinu v okolí, sprostredkovávame pomoc vo forme konkrétnej materiálnej pomoci (napr. chladničky, práčky, ošatenia, potravín) a poradenstva. Všetky sprostredkované veci pochádzajú od darcov, väčšinou ide o použité veci.