Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra Na trati

Adresa Sv. Martina 69, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Prevádzkové hodiny Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00 hod
Telefón 903 199 420
Email natrati.oz2018@gmail.com
Webová stránka www.natrati.sk
Poskytovateľ služby Na trati, o. z.
IČO 51 234 670
Právna forma občianske združenie
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 15
Cieľová skupina Deti a mládež s diagnostikovanou poruchou autistického spektra vo veku od 3 do 18 rokov
Poplatok za služby 400€ školné + náklady na stravu
Popis služby

Cieľom zariadenia je viesť deti k samostatnosti a nezávislosti do takej miery, do akej to umožní ich fyzická a mentálna kondícia. Počas týždňa v zariadení plánujeme pre deti, okrem každodenného fungovania, zabezpečiť terapie so špeciálnym pedagógom, ABA terapeutom. Taktiež sa v zariadení budú praktizovať terapie ako biofeedback, snoezelen, sonrise postupom času plánujeme zaviesť sedenia s klinickým logopédom a psychológom, či muzikoterapiu. Klienti budú mať k dispozícii aj senzorickú miestnosť, kde budú zlepšovať svoju fyzickú kondíciu a vďaka špeciálnym cvikom pozitívne pôsobiť na nervovú sústavu.