SED Trnava - Domov sociálnych služieb

Adresa Kalinčiakova 45, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Celoročná prevádzka
Telefón 033/5545208
0910 988899
Email patricia.hanzelova@gmail.com
Webová stránka www.diakonia.sk/sed-trnava-zariadenie-pre-seniorov-domov-socialnych-sluzieb-denny-stacionar-chranena-dielna/
Poskytovateľ služby Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave
IČO 37845420
Právna forma Cirkevná organizácia
Forma sociálnej služby pobytová
Kapacita 5
Cieľová skupina plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Poplatok za služby Informácie poskytne priamo poskytovateľ
Popis služby

Sociálna služba je poskytovaná pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí nedovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.