SED Trnava - Denný stacionár

Adresa Kalinčiakova 45, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok až piatok od 7.30 – 16.00 h
Telefón 033/5545208
0910 988899
Email patricia.hanzelova@gmail.com
Webová stránka www.diakonia.sk/sed-trnava-zariadenie-pre-seniorov-domov-socialnych-sluzieb-denny-stacionar-chranena-dielna
Poskytovateľ služby Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave
IČO 37845420
Právna forma Cirkevná organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 12
Cieľová skupina plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Poplatok za služby Informácie poskytne priamo poskytovateľ
Popis služby

Sociálna služba v dennom stacionári je poskytovaná denne max. 8 hodín, osobe, ktorá je buď fyzicky, alebo mentálne postihnutá