Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Klub kardiakov

Adresa Vančurova 1, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny 2 x mesačne, v piatok v čase od 14,00 do 16,00 hod.
Telefón 0908 864153, 0917 803267
Email v.podzimkova@gmail.com
Webová stránka www.kardiacitrnava.sk
Poskytovateľ služby Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Klub kardiakov
IČO 36092410
Právna forma občianske združenie
Forma sociálnej služby
Kapacita organizácia má viac ako 100 členov
Cieľová skupina Osoby so zdravotným znevýhodnením, na invalidnom dôchodku, seniori s ochorením srdca a ciev
Poplatok za služby
Popis služby

Klub je určený pre ľudí do 65 rokov postihnutých ochorením srdca a srdcovo – cievnymi ochoreniami (cievne príhody, infarkt, vysoký krvný tlak a iné). Činnosť klubu je zameraná najmä na prevenciu vzniku srdcovo-cievnych ochorení, a to prostredníctvom vzdelávacích aktivít ( prednášky s lekármi), a pohybových aktivít (cvičenie, turistika). Medzi ďalšie aktivity klubu patria: spoločenské podujatia (divadlo, kino, Majáles), rekondično - integračné pobyty a pod.