Bdelá kóma (Coma vigile)

Adresa Majcichov 22, 919 22 Trnava
Prevádzkové hodiny na základe objednávky
Telefón 908638899
Email michaela.hulikova@gmail.com
Webová stránka www.pomocnarukanadeje.sk
Poskytovateľ služby Občianske združenie Pomocná ruka nádeje
IČO 42404461
Právna forma občianske združenie
Forma sociálnej služby
Kapacita
Cieľová skupina Osoby so zdravotným znevýhodnením, pacienti s diagnózou Coma vigile (bdelá kóma)
Poplatok za služby
Popis služby

Občianske združenie Pomocná ruka nádeje je nezisková dobrovoľná organizácia, ktorej hlavným cieľom je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zdravotným znevýhodnením. Cieľová skupina sú pacienti nachádzajúci sa na hranici medzi životom a smrťou, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, pacienti s diagnózou „Coma vigile“(bdelá kóma). Naše aktivity:
  • Poradenská činnosť v zdravotnej, sociálnej a právnej oblasti pre rodiny s pacientom v bdelej kóme
  • Posilnenie vzájomne komunitných vzťahov na Slovensku a v zahraničí
  • Organizovanie charitatívnych podujatí z ktorých sú zbierky verejne prerozdelené pacientom v bdelej kóme na Slovensku