Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, satelitné zariadenie Trnava

Adresa Stromová 35, 91702 Trnava
Prevádzkové hodiny Celoročná prevádzka
Telefón 033/55 971 07
Email dsshumanum@zupa-tt.sk
Webová stránka www.dsshumanum.sk
Poskytovateľ služby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
IČO 00611930
Právna forma Rozpočtová organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná pobytová týždenná pobytová ročná
Kapacita ambulantná - 30 klientov, týždenná - 8 klientov
Cieľová skupina dospelé osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie
Poplatok za služby Podľa platného VZN TTSK č.30/2014
Popis služby

V zariadení sa poskytuje sociálna služba týždennou formou a ambulantnou formou fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.