Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Adresa Sídlo občianskeho združenia: Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Prevádzkové hodiny Združenie realizuje aktivity podľa plánu podujatí, ktorý je zverejnený na webovej stránke
Telefón 0903 634396
Email ds@downovsyndrom.sk
Webová stránka www.downovsyndrom.sk
Poskytovateľ služby Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku
IČO 30806283
Právna forma občianske združenie
Forma sociálnej služby
Kapacita
Cieľová skupina deti a dospelí s Downovým syndrómom a ich rodiny
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS) združuje ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny naprieč celým Slovenskom. SDS pomáha ľuďom s touto giagnózou pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času. SDS organizuje letné aj zimné pobyty pre rodiny s deťmi s Downovým syndrómom, letný tábor pre mládež stouto diagnózou, plavecké preteky pre športovcov a organizuje rôzne iné podujatia počas roka.SDS vydáva časopis Slnečnica a šíri osvetu o Downovom syndróme. So širokou verejnosťou komunikuje aj prostredníctvom profilu Downov syndróm na sociálnej sieti facebook.