Špecializované zariadenie v Trnave

Adresa Ľudmily Podjavorinskej 36 Trnava 917 01
Prevádzkové hodiny Pondelok - piatok v čase od 7.00 – 15.00 h
Telefón 033/598311
0902 469026
Email specializovanezariadeniett@zupa-tt.sk
Webová stránka specializovanezariadeniett.sk
Poskytovateľ služby Špecializované zariadenie v Trnave
IČO 42155258
Právna forma Rozpočtová organizácia
Forma sociálnej služby terénna ambulantná
Kapacita 8 - 10 rodín
Cieľová skupina rodiny s deťmi s pervazívnou vývinovou poruchou (s diagnózou autizmus alebo s inou poruchou s prvkami autistického spektra)
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Špecializované zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Je zamerané na pomoc pre deti vo veku od 3 -7 rokov s diagnózou autizmus alebo s inou poruchou s prvkami autistického spektra. Okrem služieb špecializovaného zariadenia poskytuje organizácia rodinám s deťmi s  pervazívnou vývinovou poruchou službu včasnej intervencie v domácom prostredí a v ambulancii.