Stredisko sociálnej starostlivosti - nocľaháreň

Adresa Coburgova 27, 91702 Trnava
Prevádzkové hodiny od 19:00 do 7:00 hod (podľa klimatických podmienok v zimnom období môže byť čas prevádzkových hodín rozšírený)
Telefón 033/3236 640
Email sss@sss.trnava.sk
Webová stránka www.sss.trnava.sk
Poskytovateľ služby Stredisko sociálnej starostlivosti
IČO 17639760
Právna forma Príspevková organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 30
Cieľová skupina fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ubytovanie
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania a sociálne poradenstvo. V nocľahárni sú zároveň vytvorené podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny a prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.