Špecializované sociálne poradenstvo pre obete rodovo podmieneného násilia

Adresa utajená, treba kontaktovať telefonicky
Prevádzkové hodiny 7 dní v týždni na základe dohody s klientkou, paušálne 15:00-17:00
Telefón SOS linka: 0903 519 550, Pobočka TT: 0948 388 152
Email alianciazien@alianciazien.sk
Webová stránka alianciazien.wordpress.com
Poskytovateľ služby Aliancia žien – cesta späť
IČO 30 857 716
Právna forma
Forma sociálnej služby
Kapacita neobmedzená
Cieľová skupina Obete rodovo podmieneného násilia (ženy a ich deti)
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo obetiam rodovo podmieneného násilia so zameraním sa na fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické, sociálne a inštitucionálne násilie. Poskytujeme krízovú pomoc, psychologickú a právnu pomoc a sprostredkovanie náhradného ubytovania v súkromných bytoch – bez nájmu, len za úhradu energií na obdobie 1 roka (3 mesiace - skúšobná doba). Služba je anonymná, t.j. klientky sa nemusia identifikovať (uviesť svoje meno, adresu, kontakt). Z dôvodu ochrany ich života a zdravia neposkytuje organizácia ich identifikačné údaje žiadnym úradom (Istambulský dohovor).