Slovenský zväz telesne postihnutých Krajské centrum Trnava

Adresa Vančurova 1, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Každý štvrtok od 10.oo – 12.00 hod
Telefón 903151125
Email sztptt@zoznam.sk
Webová stránka
Poskytovateľ služby Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum Trnava
IČO 37834983
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Forma sociálnej služby
Kapacita neobmedzená
Cieľová skupina Osoby so zdravotným znevýhodnením
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Slovenský zväz telesne postihnutých Krajské centrum Trnava poskytuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením základné sociálne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní kompenzácii a pomôcok pre ZŤP. Poradenstvo je poskytované najmä ambulantnou formou v priestoroch na Vančurovej ulici č. 1 v Trnave. Organizácia zároveň združuje osoby so zdravotným znevýhodnením v Základnej organizácii SZTP (pozn. Krajské centrum má viac ako 2000 členov), realizuje prednášky , rekondično-integračné pobyty a návštevy kultúrnych podujatí.