Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava - sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately

Adresa Jána Bottu 4, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok
8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok
8:00-12:00 13:00-15:00
Streda
8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok
nestránkový deň (okrem podateľne)
Piatok
8:00-12:00
Telefón Spojovateľ: 033/2440999, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: 033/24 40 600
Email tt@upsvr.gov.sk
Webová stránka www.upsvr.gov.sk/tt
Poskytovateľ služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
IČO
Právna forma štátna správa
Forma sociálnej služby
Kapacita neobmedzená
Cieľová skupina rodiny s deťmi, osamelí rodičia s deťmi, maloleté deti, deti a rodiny v ťažkej životnej situácii, náhradné rodiny, deti v ústavnej starostlivosti, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, osoby po výkone trestu
Poplatok za služby bezplatné
Popis služby

ÚPSVR Trnava v rámci agendy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rieši: výchovné problémy detí, rozvod /rozchod rodičov, výživné, týranie blízkej alebo zverenej osoby, náhradnú starostlivosť (osvojenie dieťa, pestúnstvo, zverenie dieťaťa do starostlivosti inej fyzickej osoby, ústavná starostlivosť) a mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti, prepustených z výkonu väzby/trestu, resocializačné pobyty a pod.