Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Adresa Jána Bottu 4, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok
8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok
8:00-12:00 13:00-15:00
Streda
8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok
nestránkový deň (okrem podateľne)
Piatok
8:00-12:00
Telefón Spojovateľ: 033/24 40 999 Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností: 033/24 40 640 - peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP 033/2440 670 - posudkové činnosti, preukaz ŤZP, parkovací preukaz
Email tt@upsvr.gov.sk
Webová stránka www.upsvr.gov.sk/tt
Poskytovateľ služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
IČO
Právna forma štátna správa
Forma sociálnej služby
Kapacita neobmedzená
Cieľová skupina občania s ťažkým zdravotným postihnutím
Poplatok za služby bezplatné
Popis služby

ÚPSVR Trnava v rámci starostlivosti o občanov so zdravotným znevýhodnením zabezpečuje najmä: peňažné príspevky na kompenzáciu - opakované a jednorazové, zapožičanie kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení, odkázanosť občanov so zdravotným znevýhodnením na pomoc druhých (osobná asistencia, peňažný príspevok na opatrovanie) preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovací preukaz, kompenzačné pomôcky pre ŤZP zvyšujúce ich samostatnosť a nezávislosť