Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Adresa Jána Bottu 4, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok
8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok
8:00-12:00 13:00-15:00
Streda
8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok
nestránkový deň (okrem podateľne)
Piatok
8:00-12:00
Telefón Spojovateľ: 033/2440999
Odbor služieb zamestnanosti 033/24 40 300
Email tt@upsvr.gov.sk
Webová stránka www.upsvr.gov.sk/tt
Poskytovateľ služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
IČO
Právna forma štátna správa
Forma sociálnej služby
Kapacita neobmedzená
Cieľová skupina uchádzači o zamestnanie, zamestnávatelia, záujemci o zamestnanie
Poplatok za služby bezplatné
Popis služby

ÚPSVR vykonáva svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti - poradenstvo, aktívna politika trhu práce a aktivácia poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Odbor služieb zamestnansoti zabezpečuje najmä zvyšovanie zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie formou poradenstva a vzdelávania a nástrojmi aktívnych opatrení trhu práce, podporuje zvyšovanie zamestnanosti realizáciou aktívnych opatrní trhu práce poskytovaním príspevkov pri splnení podmienok pri vytvorení pracovného miesta, na začatie podnikania, zamestnávania občanov so zdravotným znevýhodnením alebo aktiváciou mladých uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov a občanov v hmotnej núdzi.