Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava - hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Adresa Jána Bottu 4, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok
8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok
8:00-12:00 13:00-15:00
Streda
8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok
nestránkový deň (okrem podateľne)
Piatok
8:00-12:00
Telefón Spojovateľ: 033/2440999 Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok: 033/24 40 510 (Dávka v hmotnej núdzi, náhradné výživné) a 033/24 40 550 (štátne sociálne dávky)
Email tt@upsvr.gov.sk
Webová stránka www.upsvr.gov.sk/tt
Poskytovateľ služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
IČO
Právna forma štátna správa
Forma sociálnej služby
Kapacita neobmedzená
Cieľová skupina občania v ťažkej životnej situácii, podpora rodiny
Poplatok za služby bezplatné
Popis služby

ÚPSVR Trnava v rámci svojich kompetencií zabezpečuje: 1. poskytovanie pomoci jednotlivcom i rodinám v hmotnej núdzi - žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na bývanie, osobitný príspevok 2. poskytovanie dotácií - na podporu stravovacích návykov a na podporu k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 3. poskytovanie opakovných štátnych sociálnych dávok -prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, rodičovský príspevok, príspevky v náhradnej rodinnej starostlivosti, príspevok na starostlivosť o dieťa 4. poskytovanie jednorázových štátnych sociálnych dávok - príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb