Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava - služby pre občana a referát služieb pre zamestnávateľa

Adresa Jána Bottu 4, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok
8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok
8:00-12:00 13:00-15:00
Streda
8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok
nestránkový deň (okrem podateľne)
Piatok
8:00-12:00
Telefón Spojovateľ: 033/2440999 Oddelenie služieb pre občana a referát služieb pre zamestnávateľa: 033/24 40 310,311,410,412
Email tt@upsvr.gov.sk
Webová stránka www.upsvr.gov.sk/tt
Poskytovateľ služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
IČO
Právna forma štátna správa
Forma sociálnej služby
Kapacita neobmedzená
Cieľová skupina uchádzači o zamestnanie, zamestnávatelia, záujemci o zamestnanie, uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím, občania v hmotnej núdzi, rodiny s deťmi
Poplatok za služby bezplatné
Popis služby

Oddelenie služieb pre občana poskytuje základné poradenstvo: 1) v oblasti služieb zamestnanosti: možností evidencie na úrade, možností poskytovania informačno-poradenských služieb, možností zaradenia na jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce, základné podmienky poskytnutia jednotlivých príspevkov, možnosti a podmienky zapojenia sa do jednotlivých národných projektov
2) v oblasti poskytovania dávok pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného: zisťovanie rodinného stavu, kto tvorí členov domácnosti, čo sa považuje za príjem, sociálny status členov domácnosti, splnenie podmienok pre poskytnutie náhradného výživného v oblasti poskytovania náhradného výživného: splnenie podmienok pre poskytnutie náhradného výživného
3) v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok: základné informácie o typoch štátnych dávok - príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevky k náhradnej starostlivosti, príspevok na pohreb
4) v oblasti spolupráce so zamestnávateľmi : nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, hromadné prepúšťanie, predchádzajúci súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so zdratovným postihnutím (ZP), povinný podiel zamestnávania občanov so ZP, zamestnávanie cudzincov.
Na Oddelení služieb pre občana vybavíte:
a )Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie,
b) Evidenciu uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie,
c) Žiadosť o dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na bývanie, osobitný príspevok)
d) Žiadosti o štátne sociálne dávky a sociálne dávky - Príspevok pri narodení dieťaťa, Príspevok na viac súčasne narodených detí, Príspevok na pohreb, Rodičovský príspevok, Prídavok na dieťa, Príplatok k prídavku na dieťa, Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti, Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti, Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti, Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a Príspevok na starostlivosť o dieťa