KPSS 2016 – 2020

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 571 dňa 28. 2. 2017. Predĺženie platnosti dokumentu do decembra 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 27. apríla … Čítať ďalej KPSS 2016 – 2020