Advent 2021 v Trnave

Advent 2021 v Trnave

Akcia je plánovaná v termíne 27. 11. – 22. 12. 2021
Mesto Trnava ako organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. 

Prihlášky je potrebné doručiť do 15. 10. 2021, charitatívne organizácie do 31. 10. 2021.

Vianočné trhy – žiadosť
Organizačné zabezpečenie 
Výška poplatkov 
Čas predaja a zásobovanie 
Podmienky predaja