V rámci projektu Naše Mesto sa dobrovoľníci v piatok 9. júna 2023 opäť zapojili do aktivít skrášľujúcich životný priestor v meste, a aj napriek daždivému počasiu, ktoré tento rok akciu sprevádzalo, nestratili pracovný elán a s chuťou sa pustili do naplánovaných aktivít.

Prvý pracovný tím tvorili dobrovoľníci, z ktorých väčšina už mala skúsenosti s týmto projektom z predchádzajúcich ročníkov. Spoločne vyčistili od odpadkov lokalitu Parku Janka Kráľa.

Naše Mesto - Park Janka Kráľa

Ďalšou prírodnou lokalitou, ktorá potrebovala zásah dobrovoľníkov, bola oddychová zóna Štrky. Tú si pod patronát zobrali účastníci, pre ktorých nie je ničím výnimočným zúčastňovať sa dobrovoľníckych aktivít a participovať na rôznych verejnoprospešných projektoch aj mimo akcie Naše Mesto. Táto skupina sa postarala o vyčistenie zóny okolo ohniska a jazierka. A keďže chceli byť títo pracovníci aktívni v maximálnej miere, z vlastnej iniciatívy sa presunuli do Sadu Antona Bernoláka a potrebnú prácu urobili aj v tejto lokalite.

Naše Mesto - Sad Antona Bernoláka

Tento rok bola zahrnutá do projektu Naše Mesto aj ZŠ s MŠ Ivana Krasku v Modranke. Z dôvodu nepriaznivého počasia nebolo možné vykonať naplánované aktivity v exteriéri, tak sa pracovníci presunuli do budovy školy, kde zveľadili vnútorné priestory.

Naše Mesto - ZŠ s MŠ Ivana Krasku v Modranke
Naše Mesto - ZŠ s MŠ Ivana Krasku v Modranke

Všetci dobrovoľníci, ktorí sa tento rok do projektu pridali boli motivovaní pomáhať a entuziazmus im nevzalo ani nepriaznivé počasie. Ochotne sa zapojili aj do prípravy zábavného popoludnia v Zariadení pre seniorov v Trnave, kde pomáhali pri výrobe langošov a organizovaní herných aktivít. Seniorom tak zabezpečili veselé popoludnie, spríjemnené zvukmi heligónky, ktoré si nadmieru užili a v spoločnej zábave zotrvali dlhšie ako obvykle.

Naše Mesto - popoludnie so seniormi
Aj napriek dažďu zostali dobrovoľníci pozitívne naladení