Aj príroda spája komunitu, prvá mestská komunitná záhradka sa už zelená

    Navigácia
  • Domov
  • NewsAj príroda spája komunitu, prvá mestská komunitná záhradka sa už zelená

Aj príroda spája komunitu, prvá mestská komunitná záhradka sa už zelená

V rámci projektu revitalizácie Agátky podporeného z EŠIF vznikla vo vnútrobloku na Ulici Vladimíra Clementisa 21 prvá mestská komunitná záhrada.

Komunitná záhrada na Clementisovej-záhony

Záhradku sme začali spúšťať na jar potom, ako bol dokončený a skolaudovaný celý projekt Agátky. Najprv sme dali ľuďom možnosť prihlásiť svoj záujem o záhradkárčenie cez online dotazník, po ktorom nasledovalo aj prvé osobné stretnutie, kde mali možnosť prihlásiť sa aj elektronicky menej zdatní obyvatelia. Po týchto dvoch aktivitách sme nazbierali vyše 60 záujemcov z celého mesta. Počet záhonov v záhradke je však menší (36), preto sme záujemcov filtrovali podľa adresy bydliska tak, aby sme dali prioritne priestor tým, ktorí bývajú najbližšie, teda obyvateľom Družby, najmä ulíc V. Clementisa, J. Slottu a Starohájskej.

Pre záujemcov sme následne zorganizovali druhé spoločné stretnutie už priamo v komunitnej záhrade, kde sme si spoločne nastavili pravidlá fungovania záhrady a rozdelili sme záhony medzi prítomných obyvateľov. Po tomto rozdelení ešte ostalo niekoľko záhonov neobsadených, tie teraz postupne prideľujeme záujemcov zo zoznamu ľudí, ktorí sa nemohli prideľovania zúčastniť osobne. Momentálne sú už obsadené takmer všetky záhony a nových záujemcov už mesto neprijíma.

Komunitná záhrada na Clementisovej-záhon s rajčinami

Väčšina obyvateľov, ktorí podpísali zmluvu s mestom, už aj začala v záhradke sadiť. Pestujú najmä rastliny s jedlými plodmi, ako sú papriky, paradajky, či hrach, ale aj bylinky a niektorí i kvety. Postupne sa medzi sebou začínajú záhradkári aj spoznávať, tráviť spoločný čas vonku, či si vzájomne pomáhať, keď niekto ochorie a nemôže sa chvíľu o svoj záhon starať. Okrem ponuky záhradkárčenia pre obyvateľov bytoviek majú totiž záhradky práve aj funkciu utužovania vzťahov v susedskej komunite.

Komunitná záhrada na Ulici Vladimíra Clementisa je prvá, ale určite nie posledná, ktorú sa mesto Trnava chystá otvoriť v rámci revitalizácie verejných priestorov sídlisk. Ďalšia už je súčasťou projektu na obnovu vnútroblokov na Tehelnej ulici a komunitné záhrady sa aj do budúcna plánujú zaraďovať do zadaní súťaží na návrhy ďalších verejných priestorov.