Aktuálne informácie ohľadom infekčného príplatku a očkovania | 2.3.2021

    Navigácia
  • Domov
  • NewsAktuálne informácie ohľadom infekčného príplatku a očkovania | 2.3.2021

Aktuálne informácie ohľadom infekčného príplatku a očkovania | 2.3.2021

Na základe informácie z MPSVaR si Vám dovoľujeme oznámiť aktuálne informácie:

  • Očkovanie v sociálnych službách:

Na webstránke MPSVaR sa nachádza aktualizované usmernenie k očkovaniu vrátane možností pre skupinové očkovanie aj ambulantných sociálnych služieb.

Usmernenie k očkovaniu nájdete na tomto linku:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

  • Infekčný príplatok:

Počas II. vlny pandémie, v období od 10/2020 do 30.6.2021, môže o dotáciu na podporu humanitárnej požiadať poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, v ktorom boli prijaté karanténne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia Covid-19.

Informácie nájdete v časti „Dotácia na “infekčný príplatok” zamestnancom zariadení za prácu v karanténe“ na tomto linku:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/