Benefičný koncert sa uskutočňuje už po 5 krát pri príležitosti ,,SVETOVÉHO DŇA SRDCA” dňa 30. septembra 2019 od 13:00 do 15:00 hod. v Kine Hviezda v Trnave, kde vystúpia Paľo Opatovský a Jozef Laci Pagáč

Chceme týmto upozorniť na najrizikovejšie civilizačné ochorenie. Základné rizikové faktory srdcovo – cievnych ochorení sú – vysoký krvný tlak, fajčenie, vysoký cholesterol, obezita, cukrovka, stres!  Veková hranica chorých sa posúva stále nižšie.

Naša organizácia- Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR – Klub kardiakov, združuje ľudí s kardiovaskulárnym ochorením.

 Naša činnosť je zameraná hlavne na pohyb – cvičenie,turistika, plávanie, prevenciu – prednášky,spoločné aktivity.

Týmto pozývame širokú verejnosť. Vstupné je dobrovoľné.    

Benefičný koncert ,,SVETOVÉHO DŇA SRDCA”