Bezplatná dlhová poradňa pomáha Trnavčanom, ktorí majú problém s dlhmi

    Navigácia
  • Domov
  • NewsBezplatná dlhová poradňa pomáha Trnavčanom, ktorí majú problém s dlhmi

Bezplatná dlhová poradňa pomáha Trnavčanom, ktorí majú problém s dlhmi

Ľudia v Trnave a okolí, ktorí sa dostali do problémov s dlhmi, majú k dispozícii pomoc. Pri riešení svojej ťažkej finančnej situácie môžu v našom meste využiť služby Bezplatnej dlhovej poradne, ktorá sídli na Paulínskej 17, v budove poisťovne.   Bezplatné dlhové poradne boli zriadené na území celej SR v rámci Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny s podporou Európskeho sociálneho fondu. „V našej poradni sú k dispozícii naši dlhoví poradcovia – právnik, ekonóm a psychológ. Títo poskytujú právne, ekonomické a psychologické poradenstvo ľuďom, ktorí majú problémy s dlhmi, prípadne tieto dlhy už prerástli do exekúcií,“ priblížila Eva Lehutová z Bezplatnej dlhovej poradne v Trnave. 

Klientom v krízovej situácii poradcovia pomôžu na viacerých úrovniach, keďže problémy s dlhmi sú častokrát komplexné. V poradni klienti nájdu spôsoby ako pochopiť svoju situáciu, ako vytvoriť analýzu dlhov, ako nájsť lepšie riešenie na splácanie dlhov, ako zodpovedne narábať s peniazmi a v neposlednom rade ako svoje finančné problémy zvládať psychicky.   

Prvým krokom k pomoci je objednať sa do bezplatnej dlhovej poradne v Trnave telefonicky na čísle 0908 158 554.  

Aktuálne informácie o bezplatných dlhových poradniach sú zverejnené na facebookovej stránke Bezplatné Dlhové Poradne a na webstránke pomahamedlznikom.sk.