Centrum včasnej intervencie Trnava pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým vývinom od narodenia do siedmich rokov veku bude v stredu 12. júna o 10. hodine slávnostne otvorené v budove bývalej základnej školy na Mozartovej ulici 10 v Trnave. Priestory pre centrum poskytlo a zrekonštruovalo Mesto Trnava.

Centrum včasnej intervencie v Trnave (CVI Trnava) poskytuje služby rodinám s deťmi od februára 2018.  Spolu s dieťaťom je v rámci služby včasnej intervencie klientom celá rodina, rodičia však nie sú iba pasívnymi prijímateľmi tejto sociálnej služby, ale rovnocennými partnermi tímu CVI. Rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi často potrebujú pomoc a poradenstvo v mnohých oblastiach, napríklad v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, psychologickú podporu, usmernenie v odbornej špeciálno-pedagogickej alebo logopedickej oblasti či celkovej stimulácie dieťatka. Možno je problémom už začlenenie do života lokálnej komunity, keď sa po narodení dieťaťa so svojím problémom rodina „uzavrela pred svetom“, ale aj v tomto smere sa CVI snaží rodine pomôcť. Odborní zamestnanci CVI Trnava najskôr začínali s terénnou formou svojich služieb, čiže navštevovali svojich klientov v domácom prostredí, od konca roka 2018 už funguje aj ambulantná forma. Od začiatku svojho fungovania CVI Trnava poskytlo službu približne 70 rodinám (vo viac ako tridsiatich mestách a obciach trnavského regiónu). Z iniciatívy centra boli klientom ponúknuté aj podporné skupiny pre rodičov detí. Tím CVI Trnava zároveň aktívne podporuje rozvoj inkluzívneho vzdelávania v MŠ a ZŠ s cieľom zaradiť deti podchytené v rámci činnosti centra do vzdelávacieho procesu spolu s bežnou populáciou detí, aby sa mohli vzájomne obohacovať a učiť sa spolu vychádzať a žiť.

CVI Trnava od svojho vzniku dočasne sídlilo v objekte bývalého Tatraskla na Trhovej ulici č. 2, pričom na prelome rokov 2018/2019 bola zabezpečená rekonštrukcia priestorov nevyužívaného služobného bytu v objekte bývalej ZŠ na Mozartovej ulici financovaná z rozpočtu Mesta Trnava. V rámci rekonštrukcie bol celý priestor nutne kompletne debariérizovaný (vznikol nový bezbariérový vstup cez dvojkrídlové dvere, šikmá rampa, bezbariérové sociálne zariadenie). Tiež sa tu zrealizovala nová elektroinštalácia a vodoinštalácia, vymenili sa okná. Aj podlahu a interiér upravili tak, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám pre poskytovanie služieb CVI. Celý priestor bol vymaľovaný. Výsledná cena diela je 36 600 eur s DPH. Priestory boli skolaudované 11. 4. 2019, aktuálne prebieha odovzdanie priestorov pre potreby CVI Trnava do dlhodobej výpožičky.

Nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o., bola zriadená v decembri 2017 a od 18. 1. 2018 je zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb ako poskytovateľ služby včasnej intervencie. Vznik Centra včasnej intervencie Trnava, n. o., podporili: Mesto Trnava, Mesto Hlohovec, Mesto Piešťany, Trnavský samosprávny kraj, Nadácia Socia, Nadácia Slovenskej Sporiteľne a OZ Slovenská spoločnosť pre spinu bifidu a/alebo hydrocefalus. Táto sociálna služba je pre klientov bezplatná a je financovaná z príspevkov Trnavského samosprávneho kraja, zainteresovaných samospráv a z darov. Slávnostné otvorenie sa bude konať v prítomnosti viceprimátorky Mesta Trnava Evy Nemčovskej, župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča a ďalších hostí.

Záujemcovia o službu včasnej intervencie môžu kontaktovať odborný tím telefonicky na číslach 0915 874 175 a 0915 920 968 alebo na emailovej adrese:  trnava@centravi.sk.

Centrum včasnej intervencie sa sťahuje do nových priestorov na Mozartovej ulici