Chcete získať dotáciu od mesta? Podajte si žiadosť do konca augusta – po novom už len elektronicky

    Navigácia
  • Domov
  • NewsChcete získať dotáciu od mesta? Podajte si žiadosť do konca augusta – po novom už len elektronicky

Chcete získať dotáciu od mesta? Podajte si žiadosť do konca augusta – po novom už len elektronicky

Žiadosti o dotácie z grantového systému je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 540, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava, možné predkladať už iba elektronicky. Záujemcovia, ktorí chcú od mesta získať finančnú podporu na rok 2021, vyplnia online formulár zverejnený na portáli egov.trnava.sk.

„Pre žiadateľov sme pripravili manuál, ktorý ich bude sprevádzať jednotlivými krokmi pri vypĺňaní formuláru a poradí im v prípade ťažkostí. Nepredpokladáme však väčšie problémy, pretože tlačivo je jednoduchšie, než bývalo predtým, navyše sú v ňom uvedené aj pomôcky a systém automaticky vypĺňa identifikačné údaje organizácie na základe elektronického občianskeho preukazu jej štatutára,“ hovorí Katarína Haršányiová z odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave.

Práve elektronický občiansky preukaz s čipom spolu s čítačkou sú podmienkou na úspešné vyplnenie eFormuláru. Samospráva avizovala prechod na elektronické podávanie žiadosti už v máji, aby mali štatutári organizácií čas na jeho vybavenie.

Poskytovanie dotácií na rok 2020 k žiadostiam, ktoré boli doručené do februára tohto roka, je z dôvodu pandémie koronavírusu a jej následkov na ekonomiku samosprávy naďalej pozastavené. O prípadných zmenách bude mesto žiadateľov informovať.

Stiahnite si pomôcku na vyplnenie eFormuláru (PDF, 759 kB) <<