Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnava a denné centrá seniorov usporiadavajú 7. Fašiangovú zábavu seniorov Trnavy dňa 26.2.2023 o 17:00 hod. v Hoteli Holiday Inn Trnava. Tešiť sa môžete na tanečnú skupinu Úsmev a o hudobnú produkciu sa postará skupina EXIL.

Vstupenky si môžete zakúpiť v Dennom centre na Hlavnej 8.
Cena vstupenky je 30 eur.

Fašiangová zábava